Hjem 2018-01-31T12:36:02+00:00

Sammen skaper vi endring og nye verdier

I følge mytene var Kong Arthur en leder som så at når han ga sine undersåtter tillitt og armslag så presterte de bedre og la hjertet og sjel i oppgaven. Kong Arthur er muligens en historisk person, men hans idéer rundt ledelser er en kilde til inspirasjon – og like aktuelt i dag. Kong Arthur er en IT-bedrift med et historisk navn og visjoner inn i framtiden.

Produkter

Ta gjerne kontakt

Her finner du oss