Uninett-konferansen er en landsdekkende IKT-konferanse for Universitets-og høgskole-sektoren (UH) i Norge, annethvert år er det mulig for private leverandører å delta som sponsor. Konferansen var i år over 4 dager, hvor første og siste dag var fagdager hvor det det ble satt fokus på mere detaljert nivå.

I tidsrommet 2014 – 2017 har det vært omfattende fusjoner i UH-sektoren og det er nå fokus på å høste gevinster at disse prosessene. Det er mange nye behov som dukker opp i slike sammenslåingere, og vi i Kong Arthur har lang erfaring med denne kundegruppen.

I 2017 ble tidligere SolarSoft inlemmet i Kong Arthur, og dette var en av hovedoppgavene våre riddere skulle formidle til nye og eksisterende kunder. Vi satser i høyeste grad på UH-sektoren, og har bl.a. utviklet løsningen Kong Arthur Connect som flytter data fra timeplanssystemet TimeEdit til E-læringsløsningen Canvas. Dette er høy etterspørsel etter denne integrasjonen så det var stor interesse rundt nettopp denne løsningen. I tillegg hadde vi en nyskapning i sekken, Kong Arthur Assist som vi har utviklet i samarbeid med Norges Idrettshøgskole over de siste tre årene.

Vi stilte med tre riddere på konferansen, og alt i alt er vi veldig fornøyd med både interessen rundt våre produkter og alle samtalene som ga oss inspirasjon og giv til å fortsette å jobbe med en veldig spennende sektor!

Les mer om Uninett-konferansen