Mandag 3. september åpnet SpareBank 1 Østlandet og IT-selskapet Kong Arthur AS TENKEBOKSEN® i Brumunddal, et kreativt verksted for virksomheter som vil tenke utenfor boksen.

– Sammen har vi skapt den boksen alle snakker om å tenke utenfor, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet og Bjørn Oustad, daglig leder i IT-selskapet Kong Arthur AS.

Midt i selveste Brumunddal sentrum har det åpnet et nytt tiltak, TENKEBOKSEN®, en innovasjonslab etablert av SpareBank 1 Østlandet og teknologiselskapet Kong Arthur. Sammen har de skapt en møteplass for virksomheter fra ulike bransjer som gjennom forretningsutvikling og kreative prosesser ønsker å skape fremtidens produkter og tjenester.

Friskt blikk på egen virksomhet
Vi i SpareBank 1 Østlandet har valgt å samarbeide med Kong Arthur fordi vi selv trenger et verksted der vi blir utfordret av andre aktører i nyskaping og utvikling, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet. Vi er inne i en brytningstid der endring skjer fort. På lik linje med andre selskaper må vi raskt tilpasse oss nye brukermønstre og økt konkurranse fra store og små utfordrere. Innspill utenfra og samarbeid bransjer imellom er nødvendig for å lykkes, mener Heiberg.

En tenkeboks for alle
En egen fløy av bankens lokaler er nå pusset opp i utypisk bankstil og står til disposisjon for TENKEBOKSEN®. – Vi håper at både egne bedriftskunder og andre bedrifter på Østlandet vil kunne dra nytte av laben for å utvikle ideer og ta framtidsbrillene på. Vi har selv behov for å gå i tenkeboksen i blant, og vi har ikke minst behov for å tenke utenfor boksen. Bankens konsernledelse skal derfor som første gruppe ut, prøvekjøre TENKEBOKSEN® for å jobbe med bankens strategi og bærekraftprofil i dag. Vi gleder oss! Dette blir veldig spennende!

Ny tankegang
Bjørn Oustad, daglig leder i Brumunddalselskapet Kong Arthur AS, og hans medarbeidere har ansvar for å drifte laben. – Selskaper må ta høyde for endringer og nyskaping i sine forretningsmodeller dersom de skal overleve, sier han. – Teknologi inngår i stadig flere produkter, tjenester, prosesser og løsninger. I TENKEBOKSEN® tar vi i bruk TANKEGANGEN, en tverrfaglig metode som blant annet kombinerer forretningsutvikling, markedsorientering, innovasjon og organisasjonsutvikling. Her kombinerer vi utvikling av både mennesker og bedrifter. Bedrifter kan booke seg inn og kjøre workshops, enten ved hjelp av egne ressurser eller våre. Vi kommer også til å invitere til kveldsarrangementer og foredrag på tvers av bransjer og selskaper, sier Oustad.

TENKEBOKSEN® er en innovasjonslab i Brumunddal etablert av SpareBank 1 Østlandet og IT-selskapet Kong Arthur i september 2018. Laben er til for bedrifter og organisasjoner på Østlandet som står overfor endringer og digitalisering, og som ønsker å bli mer lønnsomme, synlige, trenger ny teknologi eller ser på nye markedsområder. Med nyskapende metoder kan TENKEBOKSEN® bistå bedrifter i å utfordre gamle og utvikle nye forretningsmodeller, men også å gjøre sine medarbeidere godt rustet til å stå i endring, samarbeide optimalt og bidra til utvikling av bedriften og kanskje det som skal bli morgendagens arbeidsplasser.