Teknologi for bank og finans

Kong Arthur har ansatte med lang fartstid fra bank og finans. Vi har jobbet med alt fra integrasjoner, effektivisering, automatisering til utvikling av nye og innovative produkter i bransjen. Sammen med Sparebank1 Østlandet har vi etablert en Innovasjonsarena hvor digitalisering, innovasjon og nytenkning er viktige temaer i dag.