Bredbånd fra A-Å

Et sømløst og skreddersydd system for norske bredbåndsleverandører

Aldri før har det vært viktigere å levere trygge, stabile og kvalitetssikrede tjenester via bredbånd. Uavhengig av om det er fiber, coax-kabel eller radio som leverer dine tjenester, har vi utviklet et sømløst og skreddersydd totalkonsept som passer norske bredbåndstilbydere helt utmerket. Grunnsystemet Netadmin er i drift hos over 100 kunder i 15 nasjoner – og har 17 års fartstid i bransjen.

Alt samlet

Sammen med nøye utvalgte partnere har vi etablert konseptet Bredbånd fra A til Å- -eller BBAÅ. Dette gir systemstøtte helt fra utbygging av nettet ditt, drifting, overvåking, vedlikehold og fakturering – helt til dine penger er på konto.

Fleksibelt

Systemkonseptet BBAÅ er modularisert. Det betyr at du står fritt til å velge hvilke funksjoner og tjenester ditt selskap har behov for i dag og slipper å betale for funksjoner du ikke trenger.

Tidsbesparende

Både dine kunder og dine ansatte vil finne og kunne oppdatere, all viktig og relevant informasjon i et totalintegrert system. Vi har tenkt på helheten – så kan du løse oppgavene på en enklere måte.

Skalerbart

Om ditt selskap er lite eller stort, vil BBAÅ være like aktuell. Vi har tilpasset vår lisensmodell til antall aktive leveranse-punkter i ditt nett. Vi gir deg derfor det beste utgangspunktet for rask, trygg og solid vekst i din forretning.

For en smidigere hverdag

Kravene til bredbåndsleverandører har aldri vært så store som nå


Bredbåndstjenester er definert som kritisk infrastruktur i vårt moderne samfunn. Økt fokus fra flere og flere aktører som konstant er avhengige av tilgang på bredbåndsteknologien, utfordrer leverandørene. Forbedringer for økt stabilitet, levert etter 24/7/365, krav om økte kapasiteter og hastigheter og spesifikke avtaler med krav om servicekvalitet (SLA), forventes.

Dette igjen tilsier økt fokus også fra våre regulerende bransjemyndigheter til alle aktørene i bransjen. Den samfunnsrolle man har påtatt seg som eier og driver av et bredbåndsnett, blir viktigere og viktigere å ivareta på en kvalitetssikret og forutsigbar måte.

Dette utfordrer aktørene på mange områder – og spesielt på operative systemer, der automatiserte prosesser i den daglige driften blir viktigere og viktigere, nettopp for å kunne etterkomme kravene til kvalitet i tjenesteleveransene.

Dette har også vært grunntanken da vi i Kong Arthur, sammen med våre gode partnere, etablerte Bredbånd fra A til Å som et komplett systemkonsept for norske bredbåndsaktører.

Høyere forventninger

Økt bruk av nett og digitale tjenester har gitt forbrukere høyere forventninger til smidighet, hastighet og garanti om å «alltid være på». Våre systemer er bygget for å forenkle hverdagen til dine ansatte, så vel som å glede sluttbrukeren.

Arbeidssparende

Med et system som uten kostbare og tidkrevende integrasjoner understøtter både forretningsprosessene og driftsprosessene i ditt nettverk, blir vår løsning fellessystemet der data registreres kun EN gang.

Integrasjoner

Mange ulike teknologier må forvaltes over tid hos et «typisk» norsk bredbåndsselskap: coax, fiber og/eller radio. Vår systemløsning håndterer gamle og nye plattformer og har støtte for et utall av ulike fabrikater.

Brukerfokusert

Med fleksibel bruker-tilgjengelighet, settes søkebilder og øvrige skjermbilder opp slik den enkelte medarbeider selv liker - for å oppnå god brukeropplevelse og økt effektivitet.

Tilgjengelig

Sømløs integrasjoner mot andre sentrale systemer reduserer den administrative arbeidsbyrden ved å automatisk hente og sende data. Dette for at dine medarbeidere kan sette søkelys på sine kjerneoppgaver.

Skreddersøm

Ingen bredbåndsselskaper er like og det krever alltid en viss form for skreddersøm når nytt system skal på plass. Dette er kjente utfordringer for oss og etter en forstudie vil vi kunne foreslå en gunstig løsning for ditt selskap.

Kommunikasjon

Selvbetjening blir viktig for alle tjenester som har 24/7/365-perspektiv. Effektive og kraftige Min-side løsninger har direkte dialog med sakssystemet og kunden kan selv bestille oppgraderinger og andre tjenester selv.

helhet

Kundereisen – helt automatisert

«BREDBÅND FRA A TIL Å» er en ende-til-ende-løsning som svarer opp prosessene i en «typisk» kundereise

Samarbeid

Flere partnere med solid fagkompetanse skaper flerdobbelt verdi for deg som kunde

Globalt

Både nasjonal og internasjonal erfaring tilfører egenverdi til løsningen

Nyskaping

Norsk Forskningsråd støtter vår løsning økonomisk – den er unik, og noe tilsvarende konsept finnes ikke i markedet fra før

Helhetlig

En unik systemløsning der hele kjeden fra forespørsel og bestilling til penger på kontoen blir ivaretatt

Synergier

Aktivert kundevekst gjennom et standardprodukt og full relevans på markedet

nøkkelen til suksess

Solid partnerskap

Sikrer unik fagkompetanse og gir deg trygghet for dine valg

Netadmin Systems er et svensk selskap som utvikler og markedsfører Netadmin Nine – en programvareløsning som muliggjør smertefri vekst av og overgang til fibernettverk. Løsningene reduserer time-to-Market, eliminerer nedetid og øker abonnentkvalitets-opplevelsen. Med mer enn 15 års erfaring i fiber-BSS/OSS-markedet, som tilbyr tjenester til mer enn 75 kunder over hele verden, tilbyr de programvareløsninger for en lynrask tilkoblet verden. Selskapet eies av Lumine Group en portefølje av Volaris Group, et datterselskap av Constellation Software Inc.

I Norge er Kong Arthur siden 2017 Netadmin systempartner, som selger og leverer Netadmin Nine gjennom sitt Bredbånd fra A til Å-konsept.

Netadmin ble grunnlagt i 2004 på grunn av behovet for fiberoperatører å ekspandere sine virksomheter uten å øke driftskostnadene. På denne tiden hadde svenske kommuner investert i byfibernett, og deretter fulgte de større operatørene som Telia og Telenor.

Våre kunder har, både i Norge og Sverige, hatt store CAPEX-investeringer i å rulle ut sine fibernettverk, så vårt fokus har alltid vært å holde OPEX-kostnadene nede gjennom automatisering og integrering uten å redusere kundeopplevelsen.

Vi har sett effekten av fiberutrulling i alle aspekter for enkeltpersoner, bedrifter, og til og med nasjoner som helhet. Fiber muliggjør innovasjon. Det er et faktum at Sverige, med oppfinnelser som dynamitt, dampturbiner og pacemakere, nå er #1 i EUs innovasjonsytelse ifølge Innovation Scoreboard 2015-rapporten.Vi ønsker å delta i bransjens diskusjoner og debatter og å være en aktiv bidragsyter til felleskapet med vår kompetanse og erfaring. Derfor er medlemskap i Fiberforeningen en helt naturlig arena for oss.

Forskudds fakturering for det norske markedet

Forskuddsfakturaen skaper kompleksitet når kundene endrer sine abonnementer og tjenester underveis i den forskuddsbetalte perioden. Sammen med forhåndsgenererte fakturalinjer fra Netadmin, utfører billpipe© all fakturering på de ulike tidsintervaller kundene har valgt og i kundens foretrukne fakturakanal. Sammen med partnere på fakturaservice-tjenester, kan vi også tilby full reskontro med betalingsoppfølging og stenging/åpning, fullintegrert i Bredbånd-fra A til Å-konseptet.

Liten eller stor?

Krav til leveransekvalitet og stabilitet er den samme om du har 2.000, 10.000 eller 90.000 kunder. BBAÅ er tilpasset alle – liten som stor – løsningen skalerer og gir det beste utgangspunkt for økt vekst og sikker forretning

Løpende utvikling

Med stadig nye kunder, vokser omfanget av ny funksjonalitet og spennende nyheter. Dette gir fordeler til både eksisterende og nye kunder.

NOE FOR DIN ORGANISASJON

Lyst til å vite mer om funksjonalitet og integrasjon med dine systemer?

Fortsatt usikker? Vi kan hjelpe deg i avklaringsfasen, slik at du finner ut om BBAÅ er systemet for deg. Vi bistår deg også videre gjennom hele løpet, med implementasjon, drift og dialog om videreutvikling og tilleggsmoduler du og din institusjon kan ha nytte av.

TA KONTAKT
KONTAKT

Har du spørsmål?

Jeg heter Øyvind Nordal, og jeg er kontaktperson for alt som handler om bredbåndssektoren hos Kong Arthur. Ikke nøl med å ta kontakt med meg hvis du har spørsmål!


Send meg en mail