Kontrollere sluttkundereisen

Har du for mange hull i virksomheten som hindrer deg i å vokse og optimalisere virksomheten din?

For å operere et vellykket fibernettverk, må du ha gode marginnivåer på gjennomsnittlig fortjeneste pr bruker (ARPU) for tjenestene dine. For å oppnå dette må driften av nettet optimaliseres og automatiseres, for å holde de operasjonelle kostnadene (OPEX) så lavt som mulig. 

Hvis man ser på driften fra et helhetlig perspektiv, får man en oversikt over alle prosesser i nettverket som kan benevnes som deler i Kundereisen. 

For å optimalisere kundereisen er det viktig å skape en utmerket kundeopplevelse for både dine eksisterende og potensielle kunder. Vi har delt sluttkundereisen i 4 trinn, som bredbåndstilbyderne bør håndtere.

Koble til

Adressekontroll – her kan kunden sjekke om tjenestene dine er tilgjengelige i ønsket område. Avhengig av resultatene av søket, kan du gi sluttkunden alternativer, for eksempel registrere interesser, eller sende inn bestilling. Et system som administrerer alt «back-office» vil kunne skape en god arbeidsflyt og orkestrere leveringsprosessen – fra aktivering av CPE/ONT til installasjon på stedet. 

Bestill tjenester

La sluttkunden se tilbudene dine – eller, hvis ekisterende kunde, endre en tjeneste. På «back-office» må det sikre at riktig arbeidsflyt for klargjøring utløses, og at systemet utfører den nødvendige nettverkskonfigurasjonen. Det skal ikke spille noen rolle om du har forskjellige kampanjer eller avtaler. 

Få tjenester

Når FTTH-tilkoblingen er bestilt, må du sørge for at du kan levere tjenesten raskt og effektivt. Når teknikeren installerer CPE/ONT må den verifiseres, og de riktige tjenestene må aktiveres.

Bruke og betale tjenester

Optimal kundepleie er en forutsetning for langvarige og lojale kunder. Med en kundeportal (Min Side) der de viktigste funksjoner er tilgjengelige for kunden som selvbetjening. Da blir kundekommunikasjonen optimalisert og effektivisert på en trygg og kontrollerbar måte. Til slutt må kundene betale for sine tjenester, enten forskuddsvis eller etterskuddsvisMed systemer som for eksempel Netadmin opprettes det faktureringsdata som automatisk produserer riktige fakturaer fra første stund til kunden, i den kanal kunden måtte ønske. Reskontro og øvrige fakturatjenester vil gi en god oversikt for økonomisk kontroller og rapporteringer til regnskap.

Kundereisen fra bredbåndsleverandørens perspektiv

Fra bredbåndsleverandørens perspektiv er kundereisen mer kompleks enn den oppfattes som fra dine kunders perspektiv. I bildet nedenfor vises trinnene i kundereisen. Hvert trinn har sine utfordringer som må administreres. Uten en spesialbygd løsning, vil man fort ende opp med tilpasninger og –utvikling av generiske produkter.

Fra bredbåndsleverandørens perspektiv, er det mange prosesser som må håndteres og som ikke er synlige fra kundens perspektiv. Ved å kunne automatisere og administrere forskjellige oppgaver i alle trinnene ovenfor, vil kundereisen bli enklere, smidigere og litt mer ressurssparende

Kong Arthurs systemkonsept «BREDBÅND FRA A TIL Å» med Netadmin Nine fra Netadmin Systems som sentralt nav, er en ende-til-ende-løsning som også svarer opp og håndterer prosessene i kundereisen. Ta kontakt med Øyvind Nordal i Kong Arthur for nærmere informasjon og avtale om uforplikende systemdemo. 

Tlf: +47 934 08 727 – mail: ono@kongarthur.no