Kunde: Aninova
Periode: 2019
Tjenester: Design, teknologi, forretningsutvikling

Om kunden og prosjektet


Aninova er et selskap som er en del av det verdensledende bioteknologimiljøet i Norge. Gjennom morselskapet Norsvin SA, har Aninova tilgang på metoder og verktøy i verdensklasse for avl av produksjonsdyr og benytter disse til å forske og tilby tjenester på avl av kjæledyr. Selskapet er en del av Heidner Biocluster og Norwegian Centre of Expertice (NCE). I 2019 har Kong Arthur bistått Aninova med utviklingen av webappen Biotail®, et samarbeidsprosjekt med Gjensidige forsikring og støttet av Innovasjon Norge. Biotail® gir hundeinteresserte tilgang på et sett av digitale verktøy som skal ivareta dyrevelferd og ansvarlig avl av kjæledyr.

Om prosessen og vår leveranse


For å drive god forskning og hente ut nytteverdi av de data som samles inn, trenger man gode verktøy og engasjerte brukere. Fram til i dag har for eksempel hunders eksteriør i hovedsak vært gjennomført som skjønnsmessige vurderinger av personer i ulike roller; eiere, dommere, oppdrettere mfl. Aninovas mål var lansere et digitalt sammenligningsverktøy hvor alle hundeiere selv kunne foreta registreringen og få tilbake en objektiv rapport på rasens tilstand. Gjennom å engasjere brukerne ville man bidra til å gjøre alle hundeinteresserte til medforskere på hundeavl og -velferd.

Kong Arthur ledet Aninova gjennom prosessen med å vurdere prosjektets forretningsmuligheter både når det gjaldt forretningsmodell, -konsept og markedspotensial. Navn, visuell identitet, merkevarestrategi og markedsmateriell ble utviklet parallelt med selve tjenesteutviklingen og UX-/UI-designet. God brukeropplevelse og visualisering av data har vært drivere i tjenesteutviklingen. Kong Arthur har utviklet og skreddersydd den teknologiske løsningen med de nødvendige integrasjoner mot Aninova/Norsvins databaser. Prosjektet ble gjennomført etter lean startup- og designtenkning-metoden, med iterasjoner og brukertester før den endelige lanseringen.

Firbeinte fakta

Navnets betydning speiler ikke bare alle hunders unike egenskaper, men også hva tjenesten står for

BRUKERMEDVIRKNING
Som bruker blir du vår medforsker i å kartlegge hundens egenskaper.

INTEGRASJON

Vi kobler den samlende mengden av kartleggingsdata i din hunds digitale profil.

OPPDAGELSE

Det digitale verktøyet følger hundens utvikling og på sikt kan/vil det gi deg tilgang til spennende info om hundens tilstand og prognoser for utvikling.

TYPE

Når data fra fenotype (de egenskaper hos et individ som man kan observere direkte) og genotype (den informasjonen som ligger i genene til et individ) vurderes sammen, gir dette en ny forståelse av bærekraftig kjæledyravl og -helse.

AVL

Biotail kobler arveegenskaper med kjæledyrets biografiske data for å legge til rette for bærekraftig avlsutvikling.

ITERATIV FORSKNING

Biotail benytter gjentagende prosesser for innhenting, analyse, rapportering og prognostisering av kjæledyravl og helse.

LÆRING

Biotails forskningsfunn brukes som læringspunkter for å utvikle framtidens digitale avl – og helsetjenester for kjæledyr.

Om resultatet


Den digitale plattformen Biotail® (webapp) ble lansert på De nordiske Jakt- og fiskedagene i august 2019.

Lanseringen av Biotail® har vekket nysgjerrighet og skapt engasjement hos hundeinteresserte og gitt dem, uavhengig av rolle, et sted å søke, registere og samhandle om kjæledyravl og -velferd. Data som samles inn vil gi både forskere og hundeinteresserte helt ny kunnskap om hunderasers tilstand og prognoser for utvikling. Flere tjenester for atferd og helse er under utvikling og vil lanseres fortløpende i Biotail®.

Utviklingsløpet vi har gjort sammen med Kong Arthur har vært helt essensielt for å utvikle Biotail®. Den bredden i kompetanse som Kong Arthur tilbyr har vært en stor fordel i utviklingen, da vi har sluppet å lede mange ulike leverandører gjennom produktuviklingen selv, men har møtt oppdaterte medarbeidere på møter.

 

– Marte Wetten, daglig leder i Aninova