Kunde: SpareBank 1 Østlandet
Periode: 2018
Tjenester: Forretningsutvikling

Om kunden og prosjektet


Bank- og finanssektoren står ovenfor store digitaliseringsutfordringer. De aktørene som er mest tilpasningsdyktige, innovative og smarte, er de som vil gå seirende ut. SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank med over 340 000 kunder og ca. 1100 ansatte. Til å møte endringene banken står ovenfor bruker de bl.a. medarbeiderdrevet innovasjon for å utvikle bedre og brukerorienterte løsninger.

Om prosessen og vår leveranse


SpareBank 1 Østlandet inviterer jevnlig ansatte til å fremme idéer for nye smarte bankløsninger. Åpen innovasjon var en prosess som gikk over flere måneder og ble innledet med en innsamling av idéer fra bankens ulike lokasjoner og avdelinger. Over 100 idéer kom inn og 40 av disse ble videreutviklet i en workshop. Det 4 beste idéene ble trukket gjennom en strukturert SPRINT prosess. Der ble det blant annet jobbet med å avklare helt konkrete behov hos potensielle brukere og kunder, utviklet en minimumsløsning av selve idéen for så å teste denne i markedet. Kong Arthur utviklet og ledet prosessen i samarbeid med bankens egen innovasjonsavdeling.

Illustrasjon av Kong Arthurs prosess for utvikling. Steg 1: Behov, marked, modell. Steg 2: Innsikt, kunde, marked, bruker. Steg 3: Minimumsløsning, pilot, kanal, metode. Steg 4: Test, marked, bruker, kanal, metode. Steg 5: Evaluere, justere. Steg 6: Ny modell. Steg 7: Produsere, utvikle. Steg 8: Implementere, adopsjon, trene.

Om resultatet


Gjennom prosessen ble det utviklet flere spennende bankløsninger som imøtekommer både nye trender og bedre måter å møte kundenes behov. Etter å ha vært gjennom SPRINT prosessen ble de utvalgte ideene fremlagt konsernledelsen i banken for vurdering av om dette er løsninger som banken kan implementere.

Tilbakemeldingen vi fikk fra de om lag 40 ansatte som deltok i prosessen var: inspirerende, gøy, annerledes, engasjement, utvikling, morsom, kjempegøy, givende, ideutveksling.

Vi fikk jo kjempe respons på denne. Vi så et veldig bra engasjement. Vi har fått et tydelig bevis på at det er mye gode ideer rundt om i organisasjonen. Samtidig, vi har også sett at idefasen er den enkleste delen av innovasjonsprosessen. To av de fire ideene som ble presentert for konsernledelsen har vi jobbet videre med, og de er tatt med ut til alliansen. Den ene lever som en del av større utviklingsprosjekt.

 

– Inge Hagemann, fagsjef innovasjon SpareBank 1 Østlandet