Kunde: Askelab
Periode: 2019
Tjenester: Teknologi, forretningsutvikling, design

Om kunden og prosjektet


Askelab er et strategisk innovasjonsmiljø med mål om å etablere metoder, løsninger og forretningsmodeller innen mobilitet, samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. I den forbindelse utvikles det årlig flere satsningsprosjekter og piloter som skal testes og spisses mot marked. Kong Arthur så tidlig et behov for en tydeligere merkevarearkitektur som er appliserbar på eksisterende prosjekter så vel som fremtidige udefinerte satsninger. Foruten en tydelig merkevarearkitektur var det også behov for en overordnet merkevareplattform og metodikker for navngivning.

Om prosessen og vår leveranse


Utfordringen i å lage et merkevarehierarki som omfatter så brede nedslagsfelt og forretningsområder som Askelab opererer innenfor, ligger ofte i å finne fellesnevneren for hva selskapets totale leveranse til samfunnet er. Hvilken verdi tilfører vi våre kunder?

Askelab skal effektivisere, forbedre og videreutvikle metoder som skal ha verdi for oss mennesker, da må man også tørre å si at man tilfører verdi i sine kunders hverdag.

Vi snakker kanskje ikke om ren kapitalistisk verdi, men heller at våre løsninger som møter forbrukerne gir mennesker mer tid. Tid til det som faktisk betyr noe for de. På den måten tilfører vi verdi, ikke bare til mennesker men også til samfunnet rundt oss som stadig higer etter mer effektiviserte mønster for handel, mobilitet og transport. Og til det moderne mennesket som stiller enda større krav til smidige digitale brukeropplevelser.

Om resultatet


Arbeidet har resultert i en universal navngivningsplattform som kan tillegges prosjekter så tidlig som mulig. Alt man trenger er et beskrivende verb for det aktuelle problemet som piloten skal løse. Foruten en solid merkevareplattform på topp, er det samtidig lagt inn mye arbeid i realisering av prosjekter med teknologiske arkitektursystem, UX/UI og produktutvikling. Ta kontakt med Fredrik i Askelab for en demo av den teknologiske plattformen.