Kunde: Septer
Periode: 2019
Tjenester: Jus, teknologi, forretningsutvikling, design

Om kunden og prosjektet


Septer er et selskap som tilbyr juridiske tjenester. De er samlokaliserte med Kong Arthur i Brumunddal, og Kong Arthur er medeier i selskapet. Septer har nøkkelkompetanse på blant annet personvern og GDPR. De vet hvor skoen trykker når det kommer til forvaltning av personopplysninger, og ønsket å utvikle et verktøy som kan hjelpe virksomheter med dette arbeidet. Dette førte til utviklingen av produktet VARN.

Om prosessen og vår leveranse


Juristene i Septer er som nevnt samlokalisert med Kong Arthur i Brumunddal, og de har derfor vært tett på forretningsutviklerne, designerne og utviklerne hele veien. Septer ønsket å lage det systemet som de selv ville jobbe i, og som kan utvikles kontinuerlig etter hvert som nye behov oppstår eller nye lovkrav dukker opp.

Kong Arthur har bidratt med tverrfaglig kompetanse fra alle våre fagområder: forretningsutvikling, design og teknologi. Det ble avholdt en workshop tidlig i prosessen for å avklare behov tilknyttet de oppgavene som VARN skal gjøre enklere. Underveis i prosessen har det blitt innhentet tilbakemeldinger fra kunder, noe som har gitt verdifulle innspill i utviklingen av produktet. Illustrasjonen under viser utveksling av persondata og håndtering av dette:

Illustrasjon som viser utveksling av persondata og håndtering av dette.

Om resultatet


VARN er nå offisielt lansert, og har blitt et produkt både Kong Arthur og Septer er stolte av. VARN er skybasert og laget for etterlevelse over tid. Løsningen er basert på europeisk lovverk, men tar også hensyn til særnorske lovkrav. Noen av VARNs kjennetegn er blant annet at:

  • Behandlingsaktiviteter er i sentrum, akkurat som de er i operativt personvernarbeid for øvrig
  • Man kan få hjelp fra en jurist direkte i systemet, via chat, telefon eller ansikt til ansikt
  • Det er laget for å tas i bruk av hele organisasjonen, for å unngå silotankegang der personvernsarbeid kun utøves av noen få
Illustrert bilde som viser VARN-logo, samt innloggingsskjermen til VARN.