Vi i Kong Arthur leverer forretningsutvikling på to nivåer:

1) Rådgivning og prosesser for å bistå ledere i forbindelse med valg når det gjelder teknologi, marked, metoder eller forretningsmodell. Det kan handle om å få tilstrekkelig innsikt gjennom analyse, diskusjon og kreative prosesser.

2) Rådgivning og prosesser i forbindelse med produkt- og tjenesteutvikling. Vi trekker brukerbehov og kundebehov tidlig inn i utviklingsløpet, slik at man hele veien avdekker og avklarer viktige elementer som vil kunne påvirke løsningsproduksjon.

Våre forretningsutviklere har bakgrunn fra forretningsdrift og lang erfaring med å lede prosesser frem til et godt beslutningsgrunnlag. Vi arbeider i tverrfaglige team, med teknologer, designere og forretningsutviklere. Dette sikrer at våre løsninger baserer seg på; gode teknologiske valg, intuitive og gode brukergrensesnitt, brukernes reelle behov samt et forretningsmessig og markedsrettet fokus.