Vi i Kong Arthur leverer forretningsutvikling på to nivåer:

1) Rådgivning og prosesser for å bistå ledere i forbindelse med valg når det gjelder teknologi, marked, metoder eller forretningsmodell. Det kan handle om å få tilstrekkelig innsikt gjennom analyse, diskusjon og kreative prosesser.

2) Rådgivning og prosesser i forbindelse med produkt- og tjenesteutvikling. Vi trekker brukerbehov og kundebehov tidlig inn i utviklingsløpet, slik at man hele veien avdekker og avklarer viktige elementer som vil kunne påvirke løsningsproduksjon.

Våre forretningsutviklere har bakgrunn fra forretningsdrift og lang erfaring med å lede prosesser frem til et godt beslutningsgrunnlag. Vi arbeider i tverrfaglige team, med teknologer, designere og forretningsutviklere. Dette sikrer at våre løsninger baserer seg på; gode teknologiske valg, intuitive og gode brukergrensesnitt, brukernes reelle behov samt et forretningsmessig og markedsrettet fokus.

Som et eksempel på vårt arbeid med forretningsutvikling kan du lese om prosjektet vi hadde med SpareBank1 Østlandet. Åpen innovasjon var en prosess som gikk over flere måneder og ble innledet med en innsamling av ideer fra bankens ulike lokasjoner og avdelinger. Over 100 ideer kom inn, og de fire beste ideene ble trukket gjennom en strukturert SPRINT-prosess.

Les mer