Kong Arthur er en IT-bedrift med et historisk navn og visjoner inn i framtiden. I følge mytene var Kong Arthur en leder som så at når han ga sine undersåtter tillit og armslag, så presterte de bedre og la hjertet og sjel i oppgaven. Kong Arthur er muligens en historisk person, men hans idéer rundt ledelse er en kilde til inspirasjon – og like aktuelt i dag. Vi i Kong Arthur blir inspirert av brorskapet, og har troen på at når hver enkelt bruker sine beste evner på det de er best på, så blir også resultatet det beste – for alle!

Våre riddere


Vår stab av dyktige riddere består av forretningsutviklere, systemutviklere, designere og administrasjon.

Våre riddere

Nøkkeltall


Kong Arthur har vokst fra fire ansatte til nærmere 40 dyktige medarbeidere på 5 år. Selskapet har levert positive tall helt fra oppstart og fremstår i dag med en kjernekompetanse som kan gi en betydelig utviklingsmulighet gjennom eksisterende og nye kunder i årene som kommer. Omsetningen har økt fra 1,7 millioner til nærmere 30 millioner i 2019. Målet er 100 millioner i 2030.

Kong Arthurs historie

I 2014 etablerte fire gode venner Kong Arthur AS med en drøm om å skape et spennende, innovasjonsdrevet IKT-selskap i Innlandet. Hovedfokuset var å forstå kundens markedsutfordringer, deres strategier og mål samt avklare behov slik at programutviklingen kunne bli best mulig med tanke på kost – nytte. Medarbeiderne har bred kompetanse fra flere områder og selskapet har i dag et betydelig antall kunder.

Selskapet jobber innenfor alle markeder og har spesielt god kompetanse innen bredbånd, undervisning og finanssektoren.

Vi i Kong Arthur bidrar med workshop på strategisk nivå for å imøtekomme nye trender og utfordringer. Sammen kan vi utvikle en mer bærekraftig forretningsmodell samt utvikle nye tjenester/produkter ved hjelp av ny teknologi.

For oss er det å tilby spennende og innovative arbeidsoppgaver viktig. Historien om Kong Arthur omtaler en konge og hans riddere av det runde bord. Historien i seg selv er interessant å lese, men metaforen Det runde bord illustrerer viktigheten av å lytte, være raus, inkluderende, bli hørt og sett, noe som skaper et sterkt fellesskap. Dette er kjerneverdier i vår virksomhet ansatt som kunde.