Strategi & innovasjon - Produkter, tjenester og informasjon

Strategi & innovasjon 2018-09-04T17:28:23+00:00

Tenkeboksen

Forretningsutvikling, idéskapning og innovasjon

Tenkeboksen er vårt verktøy for å skape gode samhandlingsprosesser når det gjelder å utvikle en bærekraftig organisasjon. Tenkeboksen er både en fysisk arena og et ambulerende konsept.  Kong Arthur bidrar med fasilitering der vi tar i bruk effektive verktøy for dem som ønsker å skape noe nytt, trenger innspill til strategien eller en plan for gjennomføring. Vi kan skreddersy etter din bedrifts behov.

Tenkeboksen kan være en effektiv kartlegging av hvordan din bedrift skaper og kaprer verdier, og hvilke muligheter og trusler som den står overfor.  Hvordan skal du gå fram når du trenger å tenke utenfor boksen? Hvordan må morgendagens smarte og bærekraftige forretningsmodeller se ut om du skal differensiere deg fra konkurrentene? Hvordan skaper bedriften din reell kundeverdi? Hvilke tiltak må til?

Tenkeboksen er stedet for utvikling, kurs og kompetanse på veien mot å bli bedre. Ta kontakt for en spennende prat om muligheter!

Til Tenkeboksen