Vi har bred kompetanse i mange bransjer

Kong Arthur har siden starten vært tett knyttet til bransjene media, finans, telekom og undervisning. Våre teknologer kan mye om disse forretningsområdene, og vi kan tilby deg en sparringspartner som forstår bransjen fra innsida. For disse kundene har vi utviklet både skreddersøm og produkter som letter arbeidsdagen for stadig flere. I tillegg får vi ofte forespørsel fra nye kunder innen for oss nye bransjer. Nærhet til kunden og kundetilfredshet er svært viktig for oss. Har du et behov innen teknologi, ta kontakt i dag – så skal vi sammen finne en løsning som fungerer for deg, både her og nå og inn i framtida.

Kundene sier

«Norges Idrettshøgskole, SEVU, ønsker å benytte innovative IKT-løsninger som gjør at våre kunder opplever oss som brukervennlige og service-orienterte, samtidig som vi effektiviserer og øker kvaliteten på vårt arbeid. Vi opplever at samarbeidet med Kong Arthur siden høsten 2014, om utviklingen av totalløsningen Kong Arthur Assist, hjelper oss til å nå våre mål på en svært bra måte.»
«Kong Arthur har på kort tid levert en integrasjon som gir stor merverdi med gjenbruk av data. Løsningen gir bedre brukervennlighet, bedre datakvalitet og fornøyde brukere. Kong Arthur viser stor forståelse for intrikate tekniske problemstillinger og har lang erfaring med å tilpasse seg de ulike institusjonenes særegenheter.»

Teknologi for universitet og høgskole

Vi leverer løsninger til over 35 universiteter, høgskoler og fagskoler i Norge og Europa. Kong Arthur’s produkter og tjenester kan deles inn i produktkategoriene Kong Arthur Admin, Kong Arthur Assist ogKong Arthur Connect.

Allsidig støttespiller

Kong Arthur Assist er en kursadministrasjonsløsning for profesjonelle aktører, særlig egnet for etter- og videreutdanning. KA Assist består av en serie moduler som gjør den svært fleksibel for ulike oppsett, og kan inkludere ulike betalingsløsninger etter behov. Den støtter per i dag PayEx (Kort og Vipps) og Agresso. KA Assist håndterer alt fra påmelding og betaling, til registrering og administrasjon av kurset/eventen. Løsningen integreres med andre systemer for å lage en komplett løsning for kursvirksomhet; som f.eks Agresso, FS og FS-EVU.

Brukervennlig studieadministrasjon

Den studieadministrative løsningen Kong Arthur Admin er en komplett IKT løsning for fagskoler og høgskoler som støtter hele prosessen f.o.m søking t.o.m vitnemål. Løsningen er basert på 32 års erfaring og benyttes i dag aktivt av 7 kunder, med ytterligere 3-4 potensielle kunder i pipeline. KA Admin er en svært fleksibel løsning bestående av ulike moduler, og den er særlig velegnet for mindre institusjoner hvor FS blir for stort og komplekst.

Vi tilbyr også ulike integrasjoner knyttet mot Kong Arthur Admin som de fleste av våre kunder velger å benytte som f.eks :

  • Automatisk data eksport til Lånekassen
  • Data eksport til DBH/DBH-F
  • Data eksport til Vitnemålsportalen for fagskoler og høgskoler
  • Data eksport/import til/fra e-læringsløsninger
  • Integrasjon med timeplan og rombookingssystem
  • Ulike andre etter behov og ønske

Dataintegrasjonsløsninger

Teknologi for telekom

Bredbånd fra A til Å

Vårt nye konsept «Bredbånd fra A til Å» består av en totalløsning som inkluderer OSS-/BSS-løsning for effektiv styring av FTTH-nettverk basert på Netadmin Nine fra Netadmin Systems AB, nye moduler og totalintegrerte bestillings- og fakturaløsninger fra Kong Arthur og faktura- og kundeservicetjenester levert fra Lindorff.

Løsningen tar sikte på å automatisere virksomheten, gi økt kundetilfredshet og derigjennom forbedret lønnsomhet. Vi leverer nøkkelferdige løsninger til ditt bredbåndsselskap.

Våre løsninger er basert på system- og tjenesteleveransene fra Eidsiva Bredbånd.

InfoHub – Datainnsamling i felt

Infohub er et enkelt verktøy for alle som trenger kjapp tilgjengelighet til datainnsamling. Den fungerer fint både med og uten internettilgang (offline og online modus). Design dine egne skjema tilpasset dine behov, enten det er et enkelt spørreskjema eller en mer avansert tilsynsrapport. Velg utseende og bygg opp dit skjema ved hjelp av forskjellige felttyper. Grupper feltene logisk for å framheve brukeropplevelsen.

Infohub støtter standard kartfunksjonalitet og redigering. Kartfeltene i skjemaet er knyttet til geometriobjekter i kart. Ta med smarttelefonen, nettbrett eller PC ut i felt og begynn utfylling av skjema. Arbeid uten internettdekning og synkronisér når nett er tilgjengelig. Redesign ditt skjema når det måtte passe. Infohub tar vare på alle skjemaer i en sentral lagringsserver i skyen. Det tilbys også et grensesnitt for integrasjon mot egne backend-servere, samt eksport til Microsoft Excel og egendefinerte rapporter.

Partner

Netadmin Systems er et svenskbasert selskap som utvikler og markedsfører Netadmin Nine – en bredbåndsløsning som muliggjør vekst og smertefri overgang til fibernett. Løsningene reduserer time-to-market, eliminerer nedetid og øker opplevelsen av abonnentkvaliteten. NAS tilbyr programvareløsninger for framtida, til kunder over hele verden.

Har du og din organisasjon tid og forutsetninger til å fokusere på de aktiviteter som gjør en forskjell? Sjekk ut spennende løsninger for økt kundefokus, automatisering av daglige prosesser, hvordan du kan reduserer personavhengighet m.m.