Teknologi for utdanning

Vi leverer løsninger til over 35 universiteter, høgskoler og fagskoler i Norge og Europa. Kong Arthurs produkter og tjenester kan deles inn i produktkategoriene Kong Arthur Admin, Kong Arthur Assist og Kong Arthur Connect.

Dataintegrasjonsløsninger


Kong Arthur Connect tilbyr integrasjoner mellom interne og eksterne datakilder primært innen universitet-, høgskole- og fagskolesektoren. KA Connect er en produktfamilie med flere ulike komplekse integrasjonsløsninger som i dag benyttes av mer enn 30 kunder innenfor UH-sektoren.

De mest kjente integrasjonsløsningene våre er KA Connect, FS/BAS – > TimeEdit og KA Connect, TimeEdit – > Canvas. Disse integrasjonene benyttes idag av mer enn 70% av norske universiteter og høyskoler som benytter FS, TimeEdit og Canvas.  

I tillegg til disse to tilbyr vi 8-10 andre integrasjoner, samt utvikler løsninger på forespørsel.

Brukervennlig studieadministrasjon


Den studieadministrative løsningen Kong Arthur Admin er en komplett IKT løsning for fagskoler og høgskoler som støtter hele prosessen f.o.m søking t.o.m vitnemål. Løsningen er basert på 32 års erfaring og benyttes i dag aktivt av 8 kunder, med flere potensielle kunder i pipeline. KA Admin er en svært fleksibel løsning bestående av ulike moduler, og den er særlig velegnet for mindre institusjoner hvor FS blir for stort og komplekst.

Vi tilbyr også ulike integrasjoner knyttet mot Kong Arthur Admin som de fleste av våre kunder velger å benytte som f.eks :

  • Automatisk data eksport til Lånekassen
  • Data eksport til DBH/DBH-F
  • Data eksport til Vitnemålsportalen for fagskoler og høgskoler
  • Data eksport/import til/fra e-læringsløsninger
  • Integrasjon med timeplan og rombookingssystem
  • Ulike andre etter behov og ønske

Fleksibel kursadministrasjon


Kong Arthur Assist er en kursadministrasjonsløsning for profesjonelle aktører, særlig egnet for etter- og videreutdanning. KA Assist består av en serie moduler som gjør den svært fleksibel for ulike oppsett, og kan inkludere ulike betalingsløsninger etter behov. Den støtter per i dag PayEx (Kort og Vipps) og Agresso. KA Assist håndterer alt fra påmelding og betaling, til registrering og administrasjon av kurset/eventen. Løsningen integreres med andre systemer for å lage en komplett løsning for kursvirksomhet; som f.eks Agresso, FS og FS-EVU.