Teknologi for utdanning

Vi har jobbet med utvikling, drift og support av teknologiske løsninger for den høyere utdanningssektoren siden tidlig på 2000-tallet. Våre løsninger brukes av både små og store utdanningsinstitusjoner både i Norge og Europa. I dag leverer vi tjenester til utdanningsinstitusjoner som samlet utgjør over halvparten av landets studenter.

Våre produkter og tjenester innen høyere utdanning kan deles inn i tre kategorier:

 • Studieadministrative løsninger
 • Kursadministrative løsninger
 • Dataintegrasjonsløsninger

I tillegg utvikler vi integrasjoner og løsninger på forespørsel.

Studieadministrative løsninger


Vi vet at det å jobbe som faglig eller administrativt ansatt i sektor for høyere utdanning kan være krevende. Hverdagen byr jevnlig på nye utfordringer i form av økende digitalisering, en voksende studentmasse og en stadig profesjonalisering av arbeidsmåter. Vi er her for å hjelpe!

Vår nyeste studieadministrative løsning heter studd (2021), og er et sømløst og skreddersydd system for effektiv studieadministrasjon for fagskoler, høgskoler og universitet.

En enklere arbeidshverdag med studd

Studd er en komplett og skreddersydd IT-løsning for fagskoler, høgskoler og universitet, som skaleres og tilpasses institusjonens størrelse, særegenhet og kompleksitet. Med studd står institusjonen selv fritt til å velge hvilke funksjoner og tjenester de ønsker å ta i bruk.

Med studd digitaliserer og automatiserer vi flere arbeidsprosesser knyttet til daglig studieadministrasjon, slik at medarbeidere slipper å gjøre den samme oppgaven flere ganger i forskjellige systemer.

Data hentes og sendes mellom våre løsninger og institusjonens læringsplattform (LMS), slik at riktig informasjon til enhver tid ligger der den skal. Integrasjon mot læringsplattformer som Canvas, Moodle eller itslearning er inkludert i studd. Integrasjon mot andre læringsplattformer kan utvikles etter avtale.

Integrasjoner mot sentrale aktører i sektoren gjør at rapportering og import av data går smidig og effektivt. Med studd forenkles arbeidsdagen, slik at medarbeidere kan frigjøre mer tid til å fokusere på sine kjerneoppgaver.

studd er følgende tjenester inkludert i årslisensen:

 • LMS-integrasjon mot Canvas, Moodle eller itslearning
 • Ubegrenset antall lokale opptak
 • Støtte for import av søkere fra Samordna opptak
 • Integrasjon mot Lånekassen for hel- eller delautomatisert rapportering
 • Integrasjon mot Vitnemålsportalen
 • Ubegrenset antall administrative brukere
 • Del-automatisert prosess knyttet til rapportering til DBH/DBH-F
 • API-tilgang som lar deg synkronisere data mellom studd og utdanningsinstitusjonens nettside
 • Standardsupport
 • Drift

Du kan lese mer om studd her, eller ta kontakt for en nærmere samtale om hvilke behov din utdanningsinstitusjon har.

Historikk

Vårt første studieadministrative system, Solar Venus (fra SolarSoft), kom i 2006. I 2012 kom vi med en modernisert løsning som het KA Admin, og våren 2021 lanserte vi studd. Studd er, og vil i likhet med sektoren for øvrig, være under kontinuerlig videreutvikling. Alle våre kunder som i dag benytter de eldre løsningene vil få tilbud om overgang til studd.

Kursadministrative løsninger


Dersom du representerer en kursleverandør, eller en utdanningsinstitusjon med kursvirksomhet eller etter- og videreutdanning (EVU) har vi flere løsninger vi kan tilby.

Kong Arthur Assist

Kong Arthur Assist er en kursadministrasjonsløsning for profesjonelle aktører, særlig egnet for EVU-virksomhet. Løsningen består av en serie moduler som gjør den svært fleksibel for ulike oppsett, og kan inkludere ulike betalingsløsninger etter behov. Per i dag støtter løsningen PayEx (kort og Vipps) og Agresso. Kong Arthur Assist håndterer alt fra påmelding og betaling, til registrering og administrasjon av kurset eller eventen. Løsningen integreres med andre systemer (f.eks. Agresso, FS og FS-EVU) for å lage en komplett løsning for kurs- eller EVU-virksomhet. (Denne løsningen vil gradvis fases ut og overføres til studd EVU.)

Studd EVU

Med lanseringen av studd i 2021 ligger det også planer for en helt ny løsning for kursadministrasjon: Studd EVU.

I dette systemet tar vi med oss gode erfaringer og kundetilbakemeldinger fra tidligere løsninger og lager en topp moderne, brukervennlig og skreddersydd løsning for administrasjon av kurs- og etterutdanningsvirksomhet.

Løsningen er fremdeles under utvikling, med planlagt lansering i 2023. Vi er allerede i dialog med flere utdanningsinstitusjoner og kursleverandører som ønsker å ta i bruk Studd EVU, og vil veldig gjerne ha med oss flere på laget.

Ta gjerne kontakt for en samtale om våre løsninger for kursadministrasjon!

Dataintegrasjonsløsninger


En sentral del av vår virksomhet er å tilby og utvikle integrasjoner. Vi har en rekke forskjellige integrasjoner innenfor den høyere utdanningssektoren, og vår portefølje på dette området er i stadig vekst.

Finner du ikke integrasjonen eller tjenesten du er på jakt etter i oversikten under? Ta kontakt! Det kan godt hende at akkurat det du leter etter allerede er under utvikling.

Integrasjoner mot sentrale aktører i den høyere utdanningssektoren

 • Samordna opptak
 • Samordna opptak for fagskoler
 • Lånekassen
 • DBH/DBH-F
 • Vitnemålsportalen
 • Oria (tidligere Bibsys)

Integrasjoner mot Felles studentsystem (FS)

Vi tilbyr en rekke forskjellige integrasjoner mot FS, og listen under er ikke komplett. Vi følger utviklingen i Unit tett, og tar gjerne en prat om hvilke behov din institusjon har på dette området.

 • FS Opptaksmodul
 • FS → Canvas
 • FS/BAS → TimeEdit
 • FS-EVU
 • FS → Bilder
 • FS → Bewator
 • Ansatt → FS
 • SAP Ansatt → FS

Integrasjoner mot TimeEdit

Kong Arthur er partner med TimeEdit, og tilbyr en rekke integrasjoner mot denne leverandøren. TimeEdit er et kraftig og fleksibelt ressursstyringssystem for rom- og timeplanlegging, og er tatt i bruk av en rekke høyere utdanningsinstitusjoner både i Norge og Europa.

Våre integrasjonsløsninger mellom TimeEdit og FS/BAS og Canvas brukes i dag av mer enn 70 % av norske universiteter og høgskoler.

 • FS/BAS → TimeEdit
 • TimeEdit → Canvas
 • Studd → TimeEdit (planlagt)
 • KA Admin → TimeEdit

Integrasjoner mot LMS

Vi har lang erfaring med drift og utvikling av integrasjoner mot forskjellige læringsplattformer. Ved behov utvikler vi gjerne integrasjoner mot andre læringsplattformer eller e-læringsløsninger.

 • Canvas
 • Moodle
 • itslearning

Feide

Trenger dere i bistand eller integrasjoner i prosessen med innlogging eller autentisering via Feide? Vi leverer løsninger for Feide-innlogging til flere norske utdanningsinstitusjoner. I og med at løsningen ligger klar er ikke dett noen krevende prosess, og ved behov kan vi få på plass Feide-innlogging for din institusjon i løpet av få arbeidsdager.

Andre integrasjoner

I tillegg utvikler vi andre integrasjoner på forespørsel. Finner du ikke integrasjonen eller tjenesten du er på jakt etter i oversikten? Ta kontakt!