Fra søknad til vitnemål

Et sømløst og skreddersydd system for effektiv studieadministrasjon

Det finnes over hundre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, og ingen av dem er like. Derfor har vi utviklet Studd – en studieadministrativ løsning tilpasset akkurat dine behov.

SaaS-løsningen som passer alle

Studd er en studieadministrativ løsning som ble lansert våren 2021, og som er i stadig videreutvikling.

Studd utvikles i tett samarbeid med institusjoner og andre aktører i sektoren, og bygger på over 15 års erfaring med utvikling av teknologiske løsninger for utdanningsinstitusjoner.

Fleksibelt

Ingen utdanningsinstitusjoner er like. Med Studd som studieadministrativ løsning står du selv fritt til å velge hvilke funksjoner og tjenester du ønsker å benytte deg av.

Tilgjengelig

Studenter og ansatte får den informasjonen de trenger, enten de jobber på pc, nettbrett eller mobil. Uansett hvor de er.

Tilpasningsdyktig

Studd skaleres og tilpasses dine behov. Fleksibel utforming gjør at løsningen kan tilpasses og bygges ut med nye moduler og integrasjoner mot andre systemer.

For en smidigere hverdag

Studieadministrasjon har aldri vært enklere


Våren 2021 lanserte vi Studd, en helt ny studieadministrativ løsning tilpasset fagskoler, høgskoler og universitet. Systemet er utviklet i samarbeid med et knippe nøye utvalgte institusjoner i sektoren.

Studd er en komplett IT-løsning skreddersydd for den høyere utdanningssektoren. Løsningen sikrer full støtte og god informasjonsflyt mellom student, fagpersonell og administrasjon i hele prosessen fra søknad til vitnemål. Studd bygger på over 15 års erfaring med utvikling, drift og support av studieadministrative systemer og integrasjoner i utdanningssektoren.

I likhet med vårt eksisterende studieadministrative system, Kong Arthur Admin, vil Studd støtte integrasjoner mot sentrale aktører i sektoren.

Studd tilbys som Software as a Service (SaaS), og har derfor all funksjonalitet tilgjengelig via nettleser på PC og Mac, og via mobiltelefon eller nettbrett. Det kreves ingen installasjon av programvare på brukerens enheter. På denne måten sikrer vi at både ansatte og studenter har tilgang til den informasjonen de trenger, uansett hvor de måtte befinne seg.

Studd har en fleksibel utforming som gjør at løsningen kan tilpasses og bygges ut med nye moduler og integrasjoner, tilpasset det behovet din utdanningsinstitusjon har. Det betyr også at studd er rustet for en sektor i stadig endring, slik at uansett hva fremtiden vil måtte bringe, vil studd være der.

Enten du har 40 eller 40.000 studenter legger Studd til rette for en effektiv og smidig studieadministrasjon. Løsningen er kompatibel med en rekke eksisterende integrasjoner mot sentrale aktører i sektoren, valgfrie tilleggsfunksjoner er under planlegging, og egne moduler og integrasjoner kan utvikles etter avtale.


Arbeidssparende

Studd er en smidig og intuitiv studieadministrativ løsning som gjør arbeidshverdagen din enklere, enten du jobber som faglig eller administrativt ansatt.

Integrasjoner

Sømløse integrasjoner mot sentrale aktører i sektoren reduserer den administrative arbeidsbyrden ved å automatisk hente og sende data, slik at ansatte kan fokusere på sine kjerneoppgaver.

Brukerfokusert

Studd er utviklet med brukeren i fokus, i tett samarbeid med et knippe aktører i sektoren, og bygger på over 15 års erfaring fra utvikling av teknologiske løsninger for UH-sektoren.

Tilgjengelig

Studenter og ansatte får den informasjonen de trenger, enten de jobber på pc, nettbrett eller mobil. Uansett hvor de er.

Tilpasningsdyktig

Studd skaleres og tilpasses dine behov. Fleksibel utforming gjør at løsningen kan tilpasses og bygges ut med nye moduler og integrasjoner mot andre system.

Kommunikasjon

Med kommunikasjonsmodulen i Studd får du en tydelig, sikker og helhetlig kommunikasjonskanal mellom student, administrasjon og faglig ansatt.


Integrert

En løsning som forenkler arbeidsdagen

Vi vet at det å jobbe som faglig eller administrativt ansatt i sektor for høyere utdanning kan være krevende. Hverdagen byr på stadig nye utfordringer i form av økende digitalisering, en voksende studentmasse og en stadig profesjonalisering av arbeidsmåter. Vi er her for å hjelpe!

Fra søknad til vitnemål

Studd sikrer og støtter deg som student og ansatt i hele prosessen fra søknad, opptak, studieprogram, emner, arbeidskrav, tilrettelegging, eksamen og vitnemål.

Effektiv arbeidsdag

Sømløse integrasjoner mellom Studd, institusjonens læringsplattform og sentrale aktører i sektoren sparer deg for tid i arbeidshverdagen.

«Vi har over 15 års erfaring med løsninger for høyere utdanning, og er stolte over å kunne lansere et  helt nytt studieadministrativt produkt for sektoren. Et produkt bygd på moderne teknologi med brukeren i fokus.»

— Bjørn F. Oustad
Daglig leder, Kong Arthur

Noe for deg?

Studd tar høyde for den store variasjonen som finnes mellom utdanningsinstitusjonene, og tilpasses ditt behov.

Uavhengig av institusjonens størrelse, egenart og kompleksitet er studd en moderne og fleksibel løsning for studieadministrasjon som gir både studenter, faglig og administrativt ansatte den støtten og informasjonen de trenger gjennom hele studieløpet.

I studd ligger det ingen skjulte kostnader etter at systemet er satt i drift. Både drift og support er inkludert i lisensen.

Flere valgfrie integrasjoner og tilleggsmoduler er under planlegging.

Universitet

Studd for universitet gir deg et brukervennlig og intuitivt studieadministrativt system med full oversikt over både studenter og studieportefølje, og støtter deg gjennom hele prosessen – fra søknad til vitnemål.

Høgskole

Liten eller stor, privat eller offentlig, studd for høgskoler gir deg full oversikt over både studenter og studieportefølje, og støtter deg gjennom hele prosessen – fra søknad til vitnemål.

Fagskole

Studd for fagskoler er tilpasset en sektor i endring. Heller enn å forsøke tilpasse fagskolens drift og studieportefølje etter modell fra videregående utdanning, lar studd for fagskoler deg bygge og administrere en studieportefølje med de krav og forventninger som stilles til en moderne utdanningsinstitusjon for høyere yrkesfaglig utdanning.

Studd støtter deg gjennom hele prosessen – fra søknad til vitnemål.

Solide samarbeidspartnere


Gjennom langvarige samarbeid med sentrale aktører på markedet og i forvaltningen, sikrer vi at du som kunde har tilgang til sømløse integrasjoner og tilleggsfunksjoner som kan legges til eller trekkes fra etter behov og ønske. På forespørsel kan også egne integrasjoner og løsninger utvikles etter avtale.

Med Studd får du en løsning for studieadministrasjon som er tilpasset dine behov.

Canvas

Canvas fra Instructure er én av de mest brukte læringsplattformene for utdanningsinstitusjoner. Vi tilbyr forskjellige integrasjoner knyttet mot både dette og andre LMS.

TimeEdit

TimeEdit hjelper utdanningssektoren med å få til mer med mindre, gjennom å gjøre komplisert timeplanlegging og arealhåndtering enkelt. Vi tilbyr integrasjoner mellom TimeEdit og de vanligste læringsplattformene.

NOA notice of attendance

NOA notice of attendance er en digital løsning for å registrere oppmøte og fravær i skolen. Enkelt, tidsbesparende og oversiktlig for både student og foreleser.

NOE FOR DIN INSTITUSJON

Lyst til å vite mer om funksjonalitet og integrasjon med dine systemer?

Fortsatt usikker? Vi kan hjelpe deg i avklaringsfasen, slik at du finner ut om Studd er systemet for deg. Vi bistår deg også videre gjennom hele løpet, med implementasjon, drift og dialog om videreutvikling og tilleggsmoduler du og din institusjon kan ha nytte av.

TA KONTAKT
KONTAKT

Har du spørsmål?

Jeg heter Audun Kjørstad, og jeg er kontaktperson for alt som handler om utdanningssektoren hos Kong Arthur. Ikke nøl med å ta kontakt med meg hvis du har spørsmål!


Send meg en mail

Personvern, datasikkerhet og andre lovverk

Vi følger den politiske og teknologiske utviklingen i den høyere utdanningssektoren tett, slik at du som kunde skal kunne være trygg på at vi behandler all data i tråd med gjeldende lover og forskrifter, inkludert EUs personvernforordning (GDPR) og Schrems II-dommen. Eventuelle endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og andre relevante lovverk følges også nøye opp. Studd kjøres på servere i Norge.